Ilmakuva Ovakon terästehdas- ja Pelkolan alueesta Imatralla.

Imatralla on 10 vetyteollisuudelle soveltuvaa aluetta, joista kolme arvioitiin parhaiten vetyteollisuuden käyttöön sopiviksi.

Imatran vetyteollisuuden maankäytöllisen rakenneselvityksen tavoitteena on mahdollistaa uusien energiamuotojen ja uudenlaisten vihreän siirtymän hankekokonaisuuksien sijoittuminen alueelle.

– Rakenneselvitys antaa arvokasta tietoa siitä, minne uudenlaiset vihreän siirtymän toiminnot voivat Imatralla sijoittua, kertoo kaavoituspäällikkö Marja Pelo Imatran kaupungilta.

Potentiaaliset sijoittumisalueet kartoitettiin paikkatietoanalyysein. Selvitystyössä huomioitiin paitsi sijoittumismahdollisuudet myös sijoittumisen reunaehdot.

– Rakenneselvityksessä määritellään, mitä toimenpiteitä alueen toteuttaminen vetyteollisuuden käyttöön vaatii esimerkiksi maankäytön ja infran osalta, toteaa Pelo.

Jatkoselvityksessä Kuokkalampi, Pelkola ja Saarlampi

Selvitystyön osana toteutetun poissulkuanalyysin tuloksena saatiin selville alueet, joissa vedyn tuotanto voisi olla mahdollista ympäristön reunaehdot huomioiden.

– Poissulkuanalyysin jälkeen jäljelle jäi kymmenen aluetta, joihin vedyn tuotantolaitos olisi mahdollista sijoittaa. Näistä kolmea aluetta pidettiin potentiaalisimpina, ja niiden ominaisuuksista laadittiin tarkemmat selvitykset, kertoo Pelo.

Tarkempaan vaikutusarviointiin etenivät Kuokkasuon, Pelkolan ja Saarlammen alueet. Vaikutusarvioinneissa alueita tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.

– Vetyteollisuuden sijoittumismahdollisuuksia selviteltäessä on huomioitava myös jo olemassa oleva teollisuus. Optimaalisin tilanne olisi, että vedyn hyödyntäjä sijaitsisi mahdollisimman lähellä vedyn tuotantoa, sanoo Pelo.

Etelä-karjalassa ja Imatran seutukunnalla on moni asia kunnossa uuden energiateknologian hankkeille

— Meillä on puhdasta vettä, biopohjaista hiilidioksidia ja riittävän isoja tontteja. Alue on jo nyt herättänyt investoreiden huomion ja tästä hankkeesta juontavilla toimenpiteillä pystymme entistä paremmin vastaamaan energiamurroksen tuomiin mahdollisuuksiin, sanoo Imatran Seudun Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Antti Oravuo.

Imatran kaupungin tiedote 10.4.2024

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Marja Pelo, Imatran kaupunki, [email protected], p. 020 617 1074

toimitusjohtaja Antti Oravuo, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, [email protected], p. 040 721 1310

Vetyteollisuuden maankäytöllinen rakenneselvitys on osa Imatran kaupungin Vetyä, virtaa Kaakkoon -hankkeen toimenpiteitä. Hanke päättyi joulukuussa 2023. Hanketta toteuttivat yhteistyössä Lappeenrannan kaupunki, Imatran kaupunki, LUT-yliopisto, Kouvola Innovation Oy ja Cursor Oy. Hanketta tuki Euroopan aluekehitysrahasto.